KIRÁNDULÓHAJÓZÁS

Hulladékgazdálkodás

Révhajózás

Létesítményüzemeltetés

Határkikötő

Építőipari kivitelezés

Jogszabályok

AZ ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERV ALAPJÁN

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁST MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYEK

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200185.TV

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100085.TV

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300125.TV

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak, tevékenysége során figyelembe kell venni az alábbi törvényi előírásokat:

  • az egyes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
  • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
  • az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁST SZABÁLYOZÓ KORMÁNYRENDELETEK

69/2016. (III.31) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályairól

2016. június 7-től

 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600069.KOR

68/2016. (III.31) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600068.KOR

385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének a feltételeiről

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.KOR

309/2014. (XII.11.) Korm, rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400309.KOR

318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300318.KOR

317/2013 (VIII.28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

2016. június 7-től

 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300317.KOR

310/2013 (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300310.KOR

292/2013. (VII.26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljárón állami szervek kijelöléséről

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300292.KOR

439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200439.KOR

64/2008. (III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800064.KOR

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATSRA ALKALMAZHATÓ MINISZTERI RENDELETEK ÉS EGYÉB A HULLADÉKGZADÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről szóló 16/2015. (IV.9.) NFM rendelet

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500016.NFM

A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X.14.) VM rendelet

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300095.VM

A területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet

2016. június 7-től

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300015.KVV

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

2013. szeptember 5-től

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162694.247039

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

2014. október 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171854.270456

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

 2015. március 5-től

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57456.285369

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

 2014. január 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58296.255481

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

2010. január 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74382.103143

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

2014. január 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102351.254682

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

 2013. február 8-tól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64637.237214

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §, 91/A-B. §-ok és a 92/A. §

2013. január 1 - június 30-ig

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.232403

2013. július 1 – december 31-ig.

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.243286

2015. január 1-től

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.270492

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény

2014. október 7-től

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.270660

2055/2013. (XII.31.) Korm. határozat elfogadta a 2014-2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervet

27/2015. (VI. 17.) OGY határozat elfogadta a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot

01/2016 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

Kapcsolat

Központ:

7700 Mohács

Szabadság u. 17.

Tel.: 69/305-183

Tel.: 69/305-184

mvgvkukacdravanet.hu

Ügyfélszolgálat:

7700 Mohács

Dózsa Gy. u. 31.

Tel.: 69/510-074            

Tel.: 69/510-076

Fax: 69/301-155

ugyfelszolgalatkukacmvgv.hu

Szélső utcai telephely:

7700 Mohács

Szélső u. 4.

Tel.: 69/311-474

Panaszbejelentés

Nemzeti Fogy. Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság

Ipari Park /Inkubátorház/

Mob.: +36 20 231-4783

FACEBOOK OLDALUNK

Partnerek