Hulladékgazdálkodás

Révhajózás

Létesítményüzemeltetés

Temetőfenntartás

Határkikötő

Építőipari kivitelezés

Rezsicsökkentés

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltató 2013. július 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) módosított 91.§-a alapján állapítja meg hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait:

91. §(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani.”

„(2) A természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.”

„(5) A közszolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével egyidejűleg részletes írásbeli tájékoztatást nyújt a természetes személy ingatlanhasználók, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére a (2) és (3) bekezdésben foglaltak teljesüléséről.”

2013. július 1-től a 2013. évi LIV. törvény előírásainak megfelelően a kibocsátott számlán jól láthatóan (zöld színű mezőben) kiemelve feltüntetésre került a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összege az elszámolt időszak vonatozásában, valamint a későbbiekben a 2013. július 1-je óta eltelt időszak halmozott tétele. 

Elérhetőségek

Központ:

7700 Mohács

Szabadság u. 17.

Tel: 69/305-183

 Fax: 69/305-182

Ügyfélszolgálat:

7700 Mohács

Dózsa Gy. u. 31.

Tel: 69/510-074            

69/510-076

Fax: 69/301-155

ugyfelszolgalatkukacmvgv.hu

Panaszbejelentés

Nemzeti Fogy. Hatóság

Ipari Park /Inkubátorház/

Tel: +36 69 511-260

Mob.: +36 20 231-4783

Szelektív hulladékgyűjtés

Partnerek